เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  จังหวัดร้อยเอ็ดออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.    อ่าน (000002)  
จังหวัดร้อยเอ็ดออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน วันนี้ ( 19 เม.ย. 61) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการประชาชนของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ที่ โรง
 
  วันที่ : 20 เม.ย. 2561 09:52:41 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก    อ่าน (000002)  
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่18เมษายน 2561 เวลา 10.00 ณ ต.รอบเมือง อ.หนองพอกจังหวัดจังร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชนะ สุจารี สมาชิกสภาฯ อบจ.เขตอำเภอหนองพอก นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดอง
 
  วันที่ : 20 เม.ย. 2561 09:47:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กองช่าง อบจ.เกรดถนน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก    อ่าน (000002)  
กองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ดได้นำเครื่องจักรปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ตามโครงการอบจ.พบประชาชน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 เม.ย. 2561 09:44:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสเตจที่ 6    อ่าน (000014)
การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสเตจที่ 6 วันนี้ (6 เมษายน 2561) เวลา 08.25 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรร
 
  วันที่ : 08 เม.ย. 2561 12:42:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์    อ่าน (000009)
วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกอบพิ
 
  วันที่ : 08 เม.ย. 2561 12:38:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด นำข้าราชการพนักงาน อบจ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์    อ่าน (000033)
ปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด นำข้าราชการพนักงาน อบจ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเมืองให้สะอาดและสวยงาม เตรียมรับนักท่องเที่ยวและนักปั่นแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 เมษายน 2561
 
  วันที่ : 03 เม.ย. 2561 17:03:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ครบรอบ 2 ปี TK Park Roiet ณ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด    อ่าน (000017)
วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานครบรอบ 2 ปี TK Park Roiet ณ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ซึ่งในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
  วันที่ : 03 เม.ย. 2561 15:47:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร่วมเปิดห้องสมุดมีชีวิต ค่ายทหารกองพลทหารราบที่ 6    อ่าน (000015)
นายก อบจ.ร่วมเปิดห้องสมุดมีชีวิต วันที่ 2 เมษายน 2561 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิต ค่ายทหารกองพลทหารราบที่ 6 และกรมทหารราบที่ 16 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 เม.ย. 2561 15:30:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเมืองให้สะอาดและสวยงาม    อ่าน (000015)
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเมืองให้สะอาดและสวยงาม เตรียมรับนักท่องเที่ยวและนักปั่นแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา ........ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 เมษายน 2561 นายเลิศบุ
 
  วันที่ : 03 เม.ย. 2561 15:07:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลน้ำใส อำเภอพนมไพร    อ่าน (000020)
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 ณ ตำบลน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดจังร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวห
 
  วันที่ : 02 เม.ย. 2561 10:07:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กองช่างนำเครื่องจักรปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลน้ำใส อ.พนมไพร    อ่าน (000018)
กองช่างนำเครื่องจักรปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลน้ำใส อ.พนมไพร ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2561
 
  วันที่ : 02 เม.ย. 2561 10:03:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561    อ่าน (000034)
จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 วัฒนธรรมสร้างสุข สงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ ** เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ที่ ลานชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อ
 
  วันที่ : 22 มี.ค. 2561 13:50:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย    อ่าน (000019)
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 ณ ตลาดชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดจังร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การ
 
  วันที่ : 22 มี.ค. 2561 13:47:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  วันท้องถิ่นไทย    อ่าน (000028)
วันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
 
  วันที่ : 18 มี.ค. 2561 19:52:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561    อ่าน (000032)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีนางจิตรา คงเพชร ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
 
  วันที่ : 16 มี.ค. 2561 10:42:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป