เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  นายก อบจ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถี    อ่าน (000009)  
วันนี้ (18 มกราคม 2561) เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัด
 
  วันที่ : 18 ม.ค. 2561 13:47:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ    อ่าน (000006)  
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานีตำรวจภูธร และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น และหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการบังคับใช้กฎหมาย ?เมาแล้วขับ? ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 วันที่ 17 มกราคม 2561
 
  วันที่ : 17 ม.ค. 2561 17:50:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1    อ่าน (000008)  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 17 มกราคม 2561 โดยมีนางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร
 
  วันที่ : 17 ม.ค. 2561 17:48:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช    อ่าน (000008)  
พิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวันชัย คงเกษม
 
  วันที่ : 17 ม.ค. 2561 17:45:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  วันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000007)
นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน การจัดงานวันเด็กครั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังห
 
  วันที่ : 15 ม.ค. 2561 16:13:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร    อ่าน (000014)
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 ณ เทศบาลตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายอาคม เฉลิมแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจังหาร นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจ
 
  วันที่ : 11 ม.ค. 2561 10:06:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ด มอบบ้านให้กับผู้พิการ    อ่าน (000015)
อบจ.ร้อยเอ็ด มอบบ้านให้กับผู้พิการ ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร โดยมีท่านปลัดสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นตำแทนในการมอบ
 
  วันที่ : 08 ม.ค. 2561 14:18:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.รับมอบเครื่องหมายมวลชนสัมพันธ์กองทัพบก    อ่าน (000042)
นายก อบจ.รับมอบเครื่องหมายมวลชนสัมพันธ์กองทัพบก วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ กองบัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบเครื่องหมายมวลชนสัมพันธ์กองทัพบก ให้นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายนัฐศักดิ์ สิงห์จานุสงค์ ผู้อำนว
 
  วันที่ : 22 ธ.ค. 2560 11:08:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.พบประชาชน ต.เหล่าน้อย    อ่าน (000029)
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดอยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางศศิธร พรหมชัยนันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเสลภูมิ นางสิรีนาถ เกิดเห
 
  วันที่ : 20 ธ.ค. 2560 20:00:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ. มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ    อ่าน (000034)
นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ปี 2560 ให้กับนางสหลี จำปาศิลป์ ราษฎร บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 9 และนาง
 
  วันที่ : 18 ธ.ค. 2560 10:31:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000034)
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้แนวคิด ?ZeRO TOLerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต? วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังห
 
  วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 18:05:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร    อ่าน (000034)
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ที่หอประชิมอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.รอ. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ.รอ. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไ
 
  วันที่ : 06 ธ.ค. 2560 09:41:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"    อ่าน (000031)
วันอังคารที่ 5 ธ.ค.2560 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตรและน้อมเกล้าฯ
 
  วันที่ : 06 ธ.ค. 2560 09:37:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สู้ศึกกีฬา นครภูเก็ตเกมส์    อ่าน (000049)
สู้ศึกกีฬา นครภูเก็ตเกมส์ นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้โอวาทนักกีฬา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬา "นครภูเก็ตเกมส์" ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2560
 
  วันที่ : 28 พ.ย. 2560 09:58:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ร้อยเอ็ดโชว์พลังแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาต    อ่าน (000040)
ร้อยเอ็ดโชว์พลังแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาต ....................................................................... วันที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๖๐ ที่ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม?แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ?เ
 
  วันที่ : 27 พ.ย. 2560 14:46:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป