เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะเปียกโดยกองสาธารณสุข    อ่าน (000001)  
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะเปียกให้กับนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามหลั
 
  วันที่ : 17 มิ.ย. 2562 09:24:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนา ท้องถิ่น    อ่าน (000005)  
ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนา ท้องถิ่น
 
  วันที่ : 17 มิ.ย. 2562 09:20:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สถิติการใช้บริการสถานีขนส่งโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดปี2561    อ่าน (000003)
สถิติการใช้บริการสถานีขนส่งโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดปี2561 ในภาพรวม
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 08:56:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    อ่าน (000004)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จำนวนผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากน้ำมัน ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรม ปี 2562
 
  วันที่ : 11 มิ.ย. 2562 15:56:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000008)
การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 11 มิ.ย. 2562 09:39:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ดประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส    อ่าน (000009)
อบจ.ร้อยเอ็ดประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
  วันที่ : 11 มิ.ย. 2562 09:34:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ    อ่าน (000011)
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณหนองหญ้าม้า อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 11:51:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี    อ่าน (000018)
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 
  วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 11:49:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.พบประชาชน ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย    อ่าน (000020)
อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2562 19:26:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562    อ่าน (000016)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียน ร่วมกิจกร
 
  วันที่ : 17 พ.ค. 2562 11:53:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562    อ่าน (000017)
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
 
  วันที่ : 16 พ.ค. 2562 09:39:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ต.ป่าสังข์    อ่าน (000017)
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 90.00 ณ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมีนายเมฆินทร์
 
  วันที่ : 16 พ.ค. 2562 09:32:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  TK Park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    อ่าน (000014)
TK Park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด TK Park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ หนูๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหว
 
  วันที่ : 14 พ.ค. 2562 16:01:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างสถานีขนส่งโพนทอง    อ่าน (000029)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายใน สถานีขนส่งอำเภอโพนทอง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ ซึ่งสถานีขนส่งอำเภอโพนทองอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 07 พ.ค. 2562 15:28:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ช่วงบ่ายวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒    อ่าน (000029)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ช่วงบ่ายวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในช่วงบ่ายวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายมังกรยนต์ ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธ
 
  วันที่ : 07 พ.ค. 2562 10:20:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป