เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย    อ่าน (000020)
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
 
  วันที่ : 08 ก.ย. 2560 15:27:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  คู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย    อ่าน (000019)
คู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย
 
  วันที่ : 08 ก.ย. 2560 14:44:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  อบจ.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม    อ่าน (000020)
อบจ.ร้อยเอ็ด ฝ่าคลื่นก็แรง ฝนก็ตกดักหน้า นำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านคุยโพธิ์ ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ก.ย. 2560 10:25:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000023)
นายก อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายทินกร อ่อนประทุม สมาชิกสภาอ
 
  วันที่ : 30 ส.ค. 2560 20:22:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  รองทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เปิดการแข่งขันวอลเลย์ยุวชน เอสโคล่า    อ่าน (000025)
นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงยิมสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 ส.ค. 2560 20:48:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  โครงการอบรมหลักสูตร อาสาสมัครดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ    อ่าน (000024)
นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการอบรมหลักสูตร อาสาสมัครดูแลคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพื้นฟู ในวัันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 ส.ค. 2560 20:44:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  รองนายกองค์การบริหวัดร้อยเอ็ด มอบสามล้อโยกผู้พิการ    อ่าน (000028)
รองนายกองค์การบริหวัดร้อยเอ็ด มอบสามล้อโยกผู้พิการ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกให้ผู้พิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎรณ์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 6 คัน
 
  วันที่ : 25 ส.ค. 2560 11:19:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  การประชุมสภา อบจ.ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ    อ่าน (000035)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจัหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุ
 
  วันที่ : 21 ส.ค. 2560 09:22:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เชียงขวัญ    อ่าน (000031)
นายก อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลพระธาตุ ตำบลเชียงขวัญ และตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 965 ชุด วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายทินกร อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังห
 
  วันที่ : 16 ส.ค. 2560 20:59:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9    อ่าน (000031)
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็
 
  วันที่ : 12 ส.ค. 2560 20:35:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    อ่าน (000027)
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัช
 
  วันที่ : 12 ส.ค. 2560 20:31:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  กองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ด ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำท่วม    อ่าน (000029)
กองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการส่งเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำท่วม เส้นทางสายนาเมือง - ดงแจ้ง อ.เสลภูมิช่วงสามแยกคอยนาง - ดงแจ้งรถยนต์สามารถผ่านได้แล้ว
 
  วันที่ : 10 ส.ค. 2560 16:29:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง    อ่าน (000026)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 ณ วัดบ้านดอนเกลือ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื
 
  วันที่ : 10 ส.ค. 2560 16:23:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย มอบเครื่องปั่นไฟและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเสลภูมิ    อ่าน (000028)
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบเครื่องปั่นไฟและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และคณะ เดินทางมอบเครื่อง
 
  วันที่ : 07 ส.ค. 2560 21:34:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเสลภูมิ    อ่าน (000028)
นายก อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลนาแซง ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2,855 ชุด วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเทือง เพชรโรจน์ ร
 
  วันที่ : 04 ส.ค. 2560 09:03:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป