เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู ภาษาอังกฤษ    อ่าน (000019)  
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู ภาษาอังกฤษ ดูในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 26 มี.ค. 2563 14:43:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับโอนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน    อ่าน (000009)
ประกาศรับโอนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน(นักบริหารงานคลังระดับกลาง) รายละเอียดดูในไฟล์แนบหรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 25 มี.ค. 2563 14:32:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวันวันเวลาสถานที่ในการสอบ    อ่าน (000081)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวันวันเวลาสถานที่ในการสอบ ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือิดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 05 มี.ค. 2563 10:08:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง จนท.ขนส่ง    อ่าน (000075)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง จนท.ขนส่ง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบหรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 11 ก.พ. 2563 10:03:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ    อ่าน (000196)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา รายละเอียดในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 03 ก.พ. 2563 10:41:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000211)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 ม.ค. 2563 10:25:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน่าที่สถานีขนส่ง    อ่าน (000086)
ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน่าที่สถานีขนส่ง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 16 ม.ค. 2563 10:49:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง    อ่าน (000094)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 08 ม.ค. 2563 10:58:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง ผช.นิติกร และพนักงานขับรถยนต์    อ่าน (000127)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผช.นิติกร และพนักงานขับรถยนต์ ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 11 ธ.ค. 2562 14:35:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง    อ่าน (000215)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง ประจำสถานีขนส่งโพนทอง รายละเอียดดูในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 04 ธ.ค. 2562 15:55:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศวันเวลาสถานที่สอบพนักงานจ้าง อบจ.    อ่าน (000200)
ประกาศวันเวลาสถานที่สอบพนักงานจ้าง อบจ.ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 16 พ.ย. 2562 18:48:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    อ่าน (000159)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
  วันที่ : 15 พ.ย. 2562 15:22:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง ผช.นิติกรและพนักงานขับรถยนต์    อ่าน (000160)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง ผช.นิติกรและพนักงานขับรถยนต์ ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 14 พ.ย. 2562 10:42:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 3 อัตรา    อ่าน (000346)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 02 ต.ค. 2562 15:35:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000294)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ดดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF
 
  วันที่ : 16 ก.ย. 2562 14:16:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป