เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000206)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(คนพิการ) ตำแหน่งภารโรง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 18 ต.ค. 2561 15:43:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวันเวลาสถานที่ และข้อปฏิบัติในการสอบพนักงานจ้าง    อ่าน (000221)
กำหนดวันเวลาสถานที่ และข้อปฏิบัติในการสอบพนักงานจ้าง ดูรายละเอียในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 19 ก.ย. 2561 11:45:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง    อ่าน (000145)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินบัญชี ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(คนพิการ) ตำแหน่งภารโรง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร043511055
 
  วันที่ : 19 ก.ย. 2561 11:34:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ    อ่าน (000316)
เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 17 ส.ค. 2561 14:12:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 3ตำแหน่ง3 อัตรา    อ่าน (000227)
รับสมัครสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 3ตำแหน่ง 3อัตรา 1.ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา 3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คนพิการ) 1อัตรา ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร043511055
 
  วันที่ : 16 ส.ค. 2561 14:56:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งภารโรง 1 อัตรา    อ่าน (000120)
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งภารโรง 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร043511055
 
  วันที่ : 16 ส.ค. 2561 14:39:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับโอนข้าราชการไปสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000283)
รับโอนข้าราชการไปสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา 1.เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง 5 อัตรา 2.นายช่างโยธา ปง/ชง 1 อัตรา 3.นายช่างเขียนแบบ ปง/ชง 1 อัตรา 4.นายช่างสำรวจ ปง/ชง 1 อัตรา ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ 043511055
 
  วันที่ : 08 ส.ค. 2561 17:13:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายอบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000078)
เผยแพร่สัญญาจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายอบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 07 ส.ค. 2561 14:26:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนพิการ)    อ่าน (000161)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนพิการ) ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 23 พ.ค. 2561 15:34:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง    อ่าน (000425)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 12 ก.พ. 2561 11:13:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศราย วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้าง    อ่าน (000316)
ประกาศราย วัน เวลา สอบ พนักงานจ้าง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ 043511055
 
  วันที่ : 18 ม.ค. 2561 13:49:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง    อ่าน (000247)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ 043511055
 
  วันที่ : 18 ม.ค. 2561 13:48:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000486)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดดูในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร.043511055
 
  วันที่ : 08 ธ.ค. 2560 16:05:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการคัดเลือกสายงานบริหาร 2 ตำแหน่ง    อ่าน (000345)
ประกาศผลการคัดเลือกสายงานบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 10 พ.ย. 2560 09:52:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000363)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 02 พ.ย. 2560 10:38:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 4 5 6 7 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป