เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่    อ่าน (000022)
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
  วันที่ : 26 มิ.ย. 2563 10:53:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อบุคคลผู้ที่จะเข้าร่วมการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ    อ่าน (000025)
รายชื่อบุคคลผู้ที่จะเข้าร่วมการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ
 
  วันที่ : 23 มิ.ย. 2563 14:25:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    อ่าน (000023)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
  วันที่ : 23 มิ.ย. 2563 13:45:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    อ่าน (000021)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2563 10:25:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    อ่าน (000025)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (PDF)
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2563 10:24:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562    อ่าน (000025)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (PDF)
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2563 10:20:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน    อ่าน (000027)
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2563 10:05:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    อ่าน (000024)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
  วันที่ : 15 มิ.ย. 2563 11:40:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    อ่าน (000020)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 15 มิ.ย. 2563 11:33:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล    อ่าน (000024)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  วันที่ : 15 มิ.ย. 2563 11:25:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000016)
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 15 มิ.ย. 2563 11:24:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา    อ่าน (000055)
ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 6 อัตรา 18-30 มิถุนายน 2563 สอบถามรายละเอียด กองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055 หรือดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF
 
  วันที่ : 12 มิ.ย. 2563 11:17:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด 6 อัตรา    อ่าน (000161)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด 6 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 1 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ - ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) จำนวน 6 อัตรา (ปฏิบัติงานประจำกองช่าง)
 
  วันที่ : 14 พ.ค. 2563 09:53:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับโอนข้าราชการ 5 อัตรา    อ่าน (000177)
รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 1.ตำแหน่งนายช่างโยธา 3 อัตรา 2.นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา 3.นายช่างสำรวจ 1 อัตรา ติดต่อสอบถาม กองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 03 เม.ย. 2563 11:42:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู ภาษาอังกฤษ    อ่าน (000091)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู ภาษาอังกฤษ ดูในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
 
  วันที่ : 26 มี.ค. 2563 14:43:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป