เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องเรียนประจำปี 2560 - 2562    อ่าน (000001)  
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องเรียนประจำปี 2560 - 2562
 
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 15:41:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กิจกรรมวันต้านคอรับชั่นร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
กิจกรรมวันต้านคอรับชั่นร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 14:17:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด    อ่าน (000001)  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑
 
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 11:42:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 11:30:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    อ่าน (000001)  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2562 15:42:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    อ่าน (000002)  
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2562 15:38:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562    อ่าน (000002)  
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2562 14:10:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประมวลจริยธรรม อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
ประมวลจริยธรรม อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 17 มิ.ย. 2562 11:02:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และการตอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน    อ่าน (000005)
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และการตอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 15:15:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน    อ่าน (000003)
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 14:44:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี    อ่าน (000003)
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 14:33:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจโครงการร้อยเอ็ดพบประชาชนปี61-62    อ่าน (000004)
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจโครงการร้อยเอ็ดพบประชาชนปี2561-2562
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 10:50:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานความพึงพอใจโครงการร้อยเอ็ดพบประชาชน ต.โนนชัยศรี    อ่าน (000004)
รายงานความพึงพอใจโครงการร้อยเอ็ดพบประชาชน ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 10:36:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นโยบายการบริหารทรัพกรบุคคล    อ่าน (000018)
นโยบายการบริหารทรัพกรบุคคล
 
  วันที่ : 10 มิ.ย. 2562 14:33:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๑    อ่าน (000014)
รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๑
 
  วันที่ : 10 มิ.ย. 2562 14:30:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป