เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000141)
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 13 มี.ค. 2562 09:54:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับโอนข้าราชการและข้าราชการครู    อ่าน (000095)
ประกาศรับโอนข้าราชการและข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043 511055
 
  วันที่ : 12 มี.ค. 2562 14:20:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง    อ่าน (000213)
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ 043-511055
 
  วันที่ : 20 ก.พ. 2562 16:26:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000255)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด 1.ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกชีววิทยา 3. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 4. ตำแหน่งคนแต่งสวน 5. ตำแหน่งภารโรง ดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043
 
  วันที่ : 12 ก.พ. 2562 08:53:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครสอบพนักงานจ้าง 6 อัตรา    อ่าน (000784)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด 6 อัตรา ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 16 ม.ค. 2562 10:32:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000348)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(คนพิการ) ตำแหน่งภารโรง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 18 ต.ค. 2561 15:43:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวันเวลาสถานที่ และข้อปฏิบัติในการสอบพนักงานจ้าง    อ่าน (000311)
กำหนดวันเวลาสถานที่ และข้อปฏิบัติในการสอบพนักงานจ้าง ดูรายละเอียในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 19 ก.ย. 2561 11:45:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง    อ่าน (000223)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินบัญชี ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(คนพิการ) ตำแหน่งภารโรง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร043511055
 
  วันที่ : 19 ก.ย. 2561 11:34:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ    อ่าน (000398)
เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 17 ส.ค. 2561 14:12:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 3ตำแหน่ง3 อัตรา    อ่าน (000314)
รับสมัครสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 3ตำแหน่ง 3อัตรา 1.ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา 3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คนพิการ) 1อัตรา ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร043511055
 
  วันที่ : 16 ส.ค. 2561 14:56:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งภารโรง 1 อัตรา    อ่าน (000190)
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งภารโรง 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร043511055
 
  วันที่ : 16 ส.ค. 2561 14:39:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับโอนข้าราชการไปสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000415)
รับโอนข้าราชการไปสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา 1.เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง 5 อัตรา 2.นายช่างโยธา ปง/ชง 1 อัตรา 3.นายช่างเขียนแบบ ปง/ชง 1 อัตรา 4.นายช่างสำรวจ ปง/ชง 1 อัตรา ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ 043511055
 
  วันที่ : 08 ส.ค. 2561 17:13:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายอบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000135)
เผยแพร่สัญญาจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายอบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 07 ส.ค. 2561 14:26:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนพิการ)    อ่าน (000225)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนพิการ) ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 23 พ.ค. 2561 15:34:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง    อ่าน (000481)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 12 ก.พ. 2561 11:13:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 4 5 6 7 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป