เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 3 อัตรา    อ่าน (000093)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
 
  วันที่ : 02 ต.ค. 2562 15:35:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000105)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ดดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF
 
  วันที่ : 16 ก.ย. 2562 14:16:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น    อ่าน (000036)
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN
 
  วันที่ : 13 ก.ย. 2562 09:03:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง    อ่าน (000234)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร043511055
 
  วันที่ : 26 ส.ค. 2562 11:15:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด(เพิ่มเติม)    อ่าน (000366)
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ร้อยเอ็ด โทร 043-511055
 
  วันที่ : 25 ก.ค. 2562 10:50:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000188)
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ร้อยเอ็ด โทร 043-511055
 
  วันที่ : 22 ก.ค. 2562 15:26:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล    อ่าน (000053)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล
 
  วันที่ : 29 มิ.ย. 2562 14:44:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ    อ่าน (000062)
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
 
  วันที่ : 29 มิ.ย. 2562 14:14:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การบริหารความเสี่ยง    อ่าน (000054)
การบริหารความเสี่ยง
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 18:35:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    อ่าน (000044)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 18:14:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด    อ่าน (000047)
นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 18:08:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ    อ่าน (000047)
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 18:05:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มาตรการการป้องกันการรับสินบน    อ่าน (000045)
มาตรการการป้องกันการรับสินบน
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 18:02:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ    อ่าน (000043)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 17:55:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000043)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 16:33:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป