เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 ::
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนในรอบ 6 เดือน    อ่าน (000002)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนในรอบ 6 เดือน
 
  วันที่ : 10 มิ.ย. 2562 14:37:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562    อ่าน (000003)
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 
  วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 16:04:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-จ่าย เดือนเมษายน 2562    อ่าน (000008)
ข้อมูลรายรับ-จ่าย เดือนเมษายน 2562
 
  วันที่ : 07 พ.ค. 2562 11:47:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562    อ่าน (000012)
ข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  วันที่ : 19 เม.ย. 2562 09:17:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม2562    อ่าน (000009)
รายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม2562
 
  วันที่ : 04 เม.ย. 2562 09:46:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-จ่าย กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน (000018)
ข้อมูลรายรับ-จ่าย กุมภาพันธ์ 2562
 
  วันที่ : 05 มี.ค. 2562 10:33:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกรคาม 2562    อ่าน (000025)
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกรคาม 2562
 
  วันที่ : 05 ก.พ. 2562 10:16:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-จ่าย ประจำไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2562    อ่าน (000033)
รายรับ-จ่าย ประจำไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2562
 
  วันที่ : 21 ม.ค. 2562 11:38:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-จ่าย เดือน ธันวาคม 2561    อ่าน (000033)
รายรับ-จ่าย เดือน ธันวาคม 2561
 
  วันที่ : 03 ม.ค. 2562 11:29:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562    อ่าน (000046)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562
 
  วันที่ : 04 ธ.ค. 2561 09:27:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2561    อ่าน (000051)
ข้อมูลรายรับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2561 ไฟล์ pdf
 
  วันที่ : 08 พ.ย. 2561 14:10:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2561    อ่าน (000085)
ข้อมูลรายรับรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF
 
  วันที่ : 09 ต.ค. 2561 08:52:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-จ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2561    อ่าน (000061)
รายรับ-จ่ายประจำเดือน สิงหาคม2561 ไฟล์ pdf
 
  วันที่ : 04 ก.ย. 2561 15:27:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชาสัมพันธ์งบการเงินไตรมาศที่3    อ่าน (000056)
ประชาสัมพันธ์งบการเงินไตรมาศที่3 ดุูรายละเอียในไฟล์แนบ PDF
 
  วันที่ : 10 ส.ค. 2561 14:57:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2561    อ่าน (000055)
ข้อมูลายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2561รายละเอียดในไฟล์แนบpdf
 
  วันที่ : 10 ส.ค. 2561 11:21:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 4 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป