เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 ::
  รายรับรายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563    อ่าน (000008)
รายรับราย-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 
  วันที่ : 05 มี.ค. 2563 10:18:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563    อ่าน (000018)
รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563
 
  วันที่ : 03 ก.พ. 2563 15:05:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563    อ่าน (000016)
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
 
  วันที่ : 15 ม.ค. 2563 13:30:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2562    อ่าน (000013)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2562
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2563 10:19:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ - รายจ่าย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562    อ่าน (000015)
รายรับ - รายจ่าย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
 
  วันที่ : 18 ธ.ค. 2562 10:50:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราย รับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562    อ่าน (000025)
ราย รับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 
  วันที่ : 03 ธ.ค. 2562 10:06:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562    อ่าน (000034)
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 
  วันที่ : 07 พ.ย. 2562 10:05:41 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน2562    อ่าน (000036)
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน2562
 
  วันที่ : 08 ต.ค. 2562 09:54:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-จ่ายประจำเดือนสิงหาคม2562    อ่าน (000038)
รายรับ-จ่ายประจำเดือนสิงหาคม2562
 
  วันที่ : 05 ก.ย. 2562 08:58:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562    อ่าน (000054)
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 
  วันที่ : 05 ส.ค. 2562 09:43:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562    อ่าน (000054)
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
 
  วันที่ : 11 ก.ค. 2562 09:57:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชาสัมพันธ์ รายรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2562    อ่าน (000055)
ประชาสัมพันธ์ รายรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2562
 
  วันที่ : 02 ก.ค. 2562 13:45:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนในรอบ 6 เดือน    อ่าน (000054)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนในรอบ 6 เดือน
 
  วันที่ : 10 มิ.ย. 2562 14:37:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562    อ่าน (000051)
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 
  วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 16:04:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-จ่าย เดือนเมษายน 2562    อ่าน (000060)
ข้อมูลรายรับ-จ่าย เดือนเมษายน 2562
 
  วันที่ : 07 พ.ค. 2562 11:47:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 4 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป