เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 ::
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน ไตรมาสที่1ปีงบประมาณ 2564    อ่าน (000024)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน ไตรมาสที่1ปีงบประมาณ 2564
 
  วันที่ : 05 ก.พ. 2564 15:29:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนกันยายน 2563    อ่าน (000126)
ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนกันยายน 2563
 
  วันที่ : 12 ต.ค. 2563 11:08:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2563    อ่าน (000073)
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 
  วันที่ : 09 ก.ย. 2563 09:50:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานงบการเงิน 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563    อ่าน (000081)
รายงานงบการเงิน 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563
 
  วันที่ : 08 ก.ค. 2563 11:09:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563    อ่าน (000088)
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 
  วันที่ : 08 ก.ค. 2563 10:23:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562    อ่าน (000099)
รายงานการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2563 11:02:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562    อ่าน (000102)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 
  วันที่ : 24 มิ.ย. 2563 15:43:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562    อ่าน (000085)
รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
 
  วันที่ : 16 มิ.ย. 2563 10:41:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชำระภาษีบารุง อบจ. รอบ 6 เดือน    อ่าน (000090)
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชำระภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รอบ 6 เดือน ต.ค.62- เม.ย. 63
 
  วันที่ : 16 มิ.ย. 2563 10:08:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน    อ่าน (000091)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 
  วันที่ : 15 มิ.ย. 2563 11:06:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563    อ่าน (000103)
ประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 
  วันที่ : 02 มิ.ย. 2563 10:53:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงาน รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน เมษายน 2563    อ่าน (000101)
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน เมษายน 2563
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2563 10:09:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานการเงินประจำปีและรายงาน สตง.ปีงบประมาณ2562    อ่าน (000113)
รายงานการเงินประจำปีและรายงาน สตง.ปีงบประมาณ2562
 
  วันที่ : 27 เม.ย. 2563 15:50:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงินไตรมาสที่ 2    อ่าน (000106)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงินไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ไฟล์แนบรูปแบบ PDF
 
  วันที่ : 08 เม.ย. 2563 10:53:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563    อ่าน (000106)
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF
 
  วันที่ : 03 เม.ย. 2563 10:05:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 4 5 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป