เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 ::
  รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน2562    อ่าน (000003)
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน2562
 
  วันที่ : 08 ต.ค. 2562 09:54:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-จ่ายประจำเดือนสิงหาคม2562    อ่าน (000013)
รายรับ-จ่ายประจำเดือนสิงหาคม2562
 
  วันที่ : 05 ก.ย. 2562 08:58:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562    อ่าน (000020)
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 
  วันที่ : 05 ส.ค. 2562 09:43:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562    อ่าน (000026)
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
 
  วันที่ : 11 ก.ค. 2562 09:57:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชาสัมพันธ์ รายรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2562    อ่าน (000025)
ประชาสัมพันธ์ รายรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2562
 
  วันที่ : 02 ก.ค. 2562 13:45:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนในรอบ 6 เดือน    อ่าน (000022)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนในรอบ 6 เดือน
 
  วันที่ : 10 มิ.ย. 2562 14:37:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562    อ่าน (000023)
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 
  วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 16:04:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-จ่าย เดือนเมษายน 2562    อ่าน (000028)
ข้อมูลรายรับ-จ่าย เดือนเมษายน 2562
 
  วันที่ : 07 พ.ค. 2562 11:47:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562    อ่าน (000031)
ข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  วันที่ : 19 เม.ย. 2562 09:17:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม2562    อ่าน (000033)
รายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม2562
 
  วันที่ : 04 เม.ย. 2562 09:46:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-จ่าย กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน (000039)
ข้อมูลรายรับ-จ่าย กุมภาพันธ์ 2562
 
  วันที่ : 05 มี.ค. 2562 10:33:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกรคาม 2562    อ่าน (000043)
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกรคาม 2562
 
  วันที่ : 05 ก.พ. 2562 10:16:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-จ่าย ประจำไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2562    อ่าน (000057)
รายรับ-จ่าย ประจำไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2562
 
  วันที่ : 21 ม.ค. 2562 11:38:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-จ่าย เดือน ธันวาคม 2561    อ่าน (000059)
รายรับ-จ่าย เดือน ธันวาคม 2561
 
  วันที่ : 03 ม.ค. 2562 11:29:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562    อ่าน (000072)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562
 
  วันที่ : 04 ธ.ค. 2561 09:27:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 4 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป