เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 ::
  งบประมาณรายรับ-จ่าย ไตรมาสที่1    อ่าน (000001)
งบประมาณรายรับ-จ่าย ไตรมาสที่1
 
  วันที่ : 16 ม.ค. 2561 15:16:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-จ่าย อบจ. ร้อยเอ็ดเดือน ธันวาคม 2560    อ่าน (000008)
รายรับ-จ่าย อบจ. ร้อยเอ็ดเดือน มกราคม 2561
 
  วันที่ : 08 ม.ค. 2561 13:23:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2560    อ่าน (000006)
ข้อมูลรายรับ-จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 
  วันที่ : 06 ธ.ค. 2560 09:56:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 เพิ่มเติม    อ่าน (000009)
แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 เพิ่มเติม รายละเอียดในไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 28 พ.ย. 2560 10:27:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 1561    อ่าน (000011)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 1561
 
  วันที่ : 09 พ.ย. 2560 10:37:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี2560    อ่าน (000015)
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี2560
 
  วันที่ : 25 ต.ค. 2560 09:12:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-จ่าย อบจ. ร้อยเอ็ดเดือนกันยายน 2560    อ่าน (000017)
รายรับ-จ่าย อบจ. ร้อยเอ็ดเดือนกันยายน 2560 ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 06 ต.ค. 2560 14:47:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับรายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2560    อ่าน (000022)
รายรับรายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2560
 
  วันที่ : 11 ก.ย. 2560 09:11:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลงบการเงิน อบจ.ร้อยเอ็ด เดือนกรกฎาคม 2560    อ่าน (000022)
ข้อมูลงบการเงิน อบจ.ร้อยเอ็ด เดือนกรกฎาคม 2560
 
  วันที่ : 04 ส.ค. 2560 10:50:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมลทางการเงิน รายรับจ่าย อบจ.ร้อยเอ็ด ต.ค.59 - 30 มิ.ย.60    อ่าน (000033)
ข้อมลทางการเงิน รายรับจ่าย อบจ.ร้อยเอ็ด ต.ค.59 - 30 มิ.ย.60 ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ(PDF)
 
  วันที่ : 12 ก.ค. 2560 13:32:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานการ รับ- จ่าย เดือนมิถุนายน2560    อ่าน (000032)
รายงานการ รับ- จ่าย เดือนมิถุนายน2560
 
  วันที่ : 06 ก.ค. 2560 10:29:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณเดือนพฤษภาคม2560    อ่าน (000035)
งบประมาณเดือนพฤษภาคม2560
 
  วันที่ : 06 มิ.ย. 2560 14:25:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานแสดงการดำเนินงานทางการเงิน 1 ต.ค. 59-31มี.ค.60    อ่าน (000065)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานแสดงการดำเนินงานทางการเงิน1 ต.ค. 59-31มี.ค.60 รายละเอียดดูได้ในไฟล์แนบเอกสาร
 
  วันที่ : 09 พ.ค. 2560 09:48:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-จ่าย ปีงบประมาณ2560 ถึงเดือนเมษายน 2560    อ่าน (000050)
ข้อมูลรายรับ-จ่าย ปีงบประมาณ2560 ถึงเดือนเมษายน 2560
 
  วันที่ : 04 พ.ค. 2560 14:26:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับจ่าย อบจ ประจำเดือน ประจำไตรมาศแรก ปีงบประมาณ2560    อ่าน (000067)
รายรับจ่าย อบจ ประจำเดือน ประจำไตรมาศแรก ปีงบประมาณ2560
 
  วันที่ : 21 ก.พ. 2560 15:23:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป