เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 ::
  รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2561    อ่าน (000000)  
รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 11:59:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน เมษายน 2561    อ่าน (000012)
รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน เมษายน 2561 ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 03 พ.ค. 2561 14:10:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงินไตรมาสที่2    อ่าน (000010)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงินไตรมาสที่2ดูรายละเอียในไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 24 เม.ย. 2561 10:53:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2561    อ่าน (000016)
รายรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 03 เม.ย. 2561 15:30:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561    อ่าน (000028)
ข้อมูลรายรับ จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 ไฟล์ pdf
 
  วันที่ : 06 มี.ค. 2561 13:49:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-จ่ายประจำเดือน มกราคม 2561    อ่าน (000026)
ข้อมูลรายรับ-จ่ายประจำเดือน มกราคม 2561 รายละเอียดเป็นไฟล์ pdf
 
  วันที่ : 05 ก.พ. 2561 13:30:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณรายรับ-จ่าย ไตรมาสที่1    อ่าน (000035)
งบประมาณรายรับ-จ่าย ไตรมาสที่1
 
  วันที่ : 16 ม.ค. 2561 15:16:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-จ่าย อบจ. ร้อยเอ็ดเดือน ธันวาคม 2560    อ่าน (000036)
รายรับ-จ่าย อบจ. ร้อยเอ็ดเดือน มกราคม 2561
 
  วันที่ : 08 ม.ค. 2561 13:23:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2560    อ่าน (000037)
ข้อมูลรายรับ-จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 
  วันที่ : 06 ธ.ค. 2560 09:56:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 เพิ่มเติม    อ่าน (000043)
แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 เพิ่มเติม รายละเอียดในไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 28 พ.ย. 2560 10:27:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 1561    อ่าน (000041)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 1561
 
  วันที่ : 09 พ.ย. 2560 10:37:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี2560    อ่าน (000045)
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี2560
 
  วันที่ : 25 ต.ค. 2560 09:12:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-จ่าย อบจ. ร้อยเอ็ดเดือนกันยายน 2560    อ่าน (000040)
รายรับ-จ่าย อบจ. ร้อยเอ็ดเดือนกันยายน 2560 ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 06 ต.ค. 2560 14:47:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับรายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2560    อ่าน (000051)
รายรับรายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2560
 
  วันที่ : 11 ก.ย. 2560 09:11:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลงบการเงิน อบจ.ร้อยเอ็ด เดือนกรกฎาคม 2560    อ่าน (000063)
ข้อมูลงบการเงิน อบจ.ร้อยเอ็ด เดือนกรกฎาคม 2560
 
  วันที่ : 04 ส.ค. 2560 10:50:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป