เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เปิดงานโครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้พิการตำบลเมืองหงษ์
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 01 ส.ค. 2557 08:19:42    อ่าน (000590)
             รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เปิดงานโครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้พิการตำบลเมืองหงษ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ. ศูนย์การเรียนรู้ กศน. ตำบลเมืองหงษ์
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป