เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนพิการ
 
  • pic_news/816_images_20_10_2014_03_26_42DSC02717.JPG

    Orange Fish
  • pic_news/816_images_20_10_2014_03_26_43DSC02718.JPG

    Orange Fish
  • pic_news/816_images_20_10_2014_03_26_45DSC02714.JPG

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 20 ต.ค. 2557 03:25:01    อ่าน (000501)
             รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนพิการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 15,800 บาท จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป