เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ เปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคนพิการตาบอด
 
 • pic_news/00000817_images_20_10_2014_03_51_58DSC02748.JPG

  Orange Fish
 • pic_news/00000817_images_20_10_2014_03_51_57DSC02734.JPG

  Orange Fish
 • pic_news/00000817_images_20_10_2014_03_51_55DSC02741.JPG

  Orange Fish
 • pic_news/00000817_images_20_10_2014_03_50_19DSC02732.JPG

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 20 ต.ค. 2557 03:44:06    อ่าน (000564)
             ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ เปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคนพิการตาบอด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 37,700 บาท จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ. สมาคมคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป