เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์(รถสามล้อโยก)ให้ผู้พิการอำเภอจังหาร
 
 • pic_news/909_images_20_01_2015_02_37_1614302_772304296178654_1421457820459259259_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/909_images_20_01_2015_02_37_1610409213_772304479511969_573648414206882846_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/909_images_20_01_2015_02_37_1610934177_824411814286355_1827140969_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/909_images_20_01_2015_02_37_1610934278_824411820953021_1077961736_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/909_images_20_01_2015_02_37_17DSC02878.JPG

  Orange Fish
 • pic_news/909_images_20_01_2015_02_37_18DSC02886.JPG

  Orange Fish
 • pic_news/909_images_20_01_2015_02_37_20DSC02889.JPG

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 20 ม.ค. 2558 02:35:44    อ่าน (000556)
             เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกผู้พิการอำเภอจังหาร โดยมีนายอาคม เฉลิมแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจังหาร นางสิรินาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประพันธ์ ศรีชะตา นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร ร่วมมอบสามล้อโยก จำนวน5คัน ในครั้งนี้ โดยมอบให้ 1.นายสวัสดิ์ ไชยเดือน บ้านท่าลาด หมู่ 9 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร 2.นางสาวลิ พงษ์คำผาย บ้านโคกล่าม หมู่ 18 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร 3.นางบุญชู หาญอาษา บ้านโคกล่าม หมู่ 18 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร 4.นางทัน โมฆรัตน์ บ้านโคกล่าม หมู่ 18 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร 5.นางคำศรี พิมพ์ทันท์ บ้านโต้น หมู่ 6 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป