เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
 
 • pic_news/1059_images_08_07_2015_10_41_5511009839_507223192766454_4336269935293450437_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1059_images_08_07_2015_10_41_5511701122_507223016099805_7176861324761550643_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1059_images_08_07_2015_10_41_5511703141_507222876099819_7123756924149081575_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1059_images_08_07_2015_10_41_5511052483_507223076099799_4417670164797030332_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1059_images_08_07_2015_10_41_5611665650_519361781546063_5581001551732000166_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1059_images_08_07_2015_10_41_5611694985_519362461545995_2082161370559301317_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 08 ก.ค. 2558 10:40:53    อ่าน (000868)
             วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ โดยมีนางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบในครั้งนี้ นายประดิษฐ์ แสงทะมาตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม ได้นำคณะของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังบ้านผู้พิการ ซึ่งเป็นราษฎรในเขตตำบลหน่อม จำนวน 6 ราย
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป