เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ให้แก่ผู้พิการในเขตตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 • pic_news/1060_images_08_07_2015_10_53_4511267176_516947505120824_6559622914667249898_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1060_images_08_07_2015_10_53_4511403081_516948631787378_5042142372429503038_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1060_images_08_07_2015_10_53_4611659494_516947401787501_254005271161618636_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1060_images_08_07_2015_10_53_4611692494_516948265120748_7197505780065913595_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1060_images_08_07_2015_10_53_4611700805_516948091787432_3115214631091132281_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1060_images_08_07_2015_10_53_4711703039_516948338454074_4571193908489630293_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 08 ก.ค. 2558 10:52:06    อ่าน (000972)
             วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย โดยมีนายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพธิ์ชัย นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบในครั้งนี้ นายอุดม นาทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี ได้นำคณะของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังบ้านผู้พิการ ซึ่งเป็นราษฎรในเขตเทศบาลตำบลมะอึ จำนวน 8 คน เพื่อมอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการและดูสภาพที่อยู่อาศัยของผู้พิการเพื่อทำการช่วยเหลือ
นายมังกร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัญหาผู้พิการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อันดับหนึ่งคือเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ อุบัติเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตและพิการอันดับหนึ่งคือรถจักรยานยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สาเหตุที่จะต้องเดินทางไปมอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการถึงบ้านเพราะได้ดูสภาพบ้าน ความเป็นอยู่ของผู้พิการว่าอยู่อย่างไรได้รับความสะดวกหรือไม่ เพื่อจะได้จัดงบประมาณเพื่อทำการซ่อมแซมบ้านของผู้พิการ ทำทางเดินไปห้องน้ำ มีราวเดินเข้าห้องน้ำและปรับปรุงห้องน้ำห้องนอนให้อยู่ไม่ไกลกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำการซ่อมแซมไปแล้ว 30 หลัง ใช้เงินหลังละประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาท นอกจากนั้นยังจะต้องจัดหานักกายภาพบำบัดเพื่อมาดูแลผู้พิการสับเปลี่ยนกับผู้เป็นพ่อแม่หรือผู้ดูแลผู้พิการซึ่งจะต้องดูแลผู้พิการตลอดเวลา ให้มีโอกาสได้พักผ่อนบ้าง และอยากให้จัดทำโครงการให้ผู้พิการได้มาพบปะกัน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป