เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 12 ก.พ. 2562 08:53:57    อ่าน (000409)
             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด 1.ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกชีววิทยา 3. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 4. ตำแหน่งคนแต่งสวน 5. ตำแหน่งภารโรง ดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043-511055
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป