เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
 • pic_news/2615_images_26_04_2019_10_37_59IMG_0152.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2615_images_26_04_2019_10_37_59IMG_0127.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2615_images_26_04_2019_10_38_00IMG_0126.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2615_images_26_04_2019_10_38_0058763387_1962179947227520_6710050191342305280_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2615_images_26_04_2019_10_38_0057978638_1962201737225341_9023854506554687488_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 26 เม.ย. 2562 10:37:44    อ่าน (000080)
             วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.09 น. ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม(ชั้น๒) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อแผ่นดินไทยและชนชาติไทย
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป