เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.นำน้ำอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนในเขต อ.เกษตรวิสัย
 
  • pic_news/2631_images_01_05_2019_19_00_021556711475625.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/2631_images_01_05_2019_19_00_031556711473157.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/2631_images_01_05_2019_19_00_031556711471444.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 01 พ.ค. 2562 18:59:45    อ่าน (000063)
             กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ร้อยเอ็ด นำน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชน บ้านจานทุ่ง ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป