เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างสถานีขนส่งโพนทอง
 
 • pic_news/2654_images_07_05_2019_15_28_36502506.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2654_images_07_05_2019_15_28_37502511.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2654_images_07_05_2019_15_28_37S__9191448.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2654_images_07_05_2019_15_28_37S__9191451.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2654_images_07_05_2019_15_28_37S__9191452.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2654_images_07_05_2019_15_28_37S__9191450.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002654_images_07_05_2019_15_34_21372489.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 07 พ.ค. 2562 15:28:16    อ่าน (000092)
             วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายใน สถานีขนส่งอำเภอโพนทอง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ ซึ่งสถานีขนส่งอำเภอโพนทองอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป