เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : TK Park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 
 • pic_news/2672_images_14_05_2019_16_02_12timeline_20190514_104326.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2672_images_14_05_2019_16_02_12timeline_20190514_104328.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2672_images_14_05_2019_16_02_12timeline_20190514_104330.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2672_images_14_05_2019_16_02_12timeline_20190514_104334.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2672_images_14_05_2019_16_02_13timeline_20190514_104348.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2672_images_14_05_2019_16_02_13timeline_20190514_104353.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2672_images_14_05_2019_16_02_13timeline_20190514_104355.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 14 พ.ค. 2562 16:01:54    อ่าน (000061)
             TK Park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด TK Park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ หนูๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้นำชุดนิทรรศการและสื่อสร้างสรรค์ รูปแบบน่าสนใจไปนำเสนอให้กับน้องๆ เพื่อต่อยอดความคิด จินตนาการ ฝึกคิดฝึกปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กๆ เป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อไป
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป