เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ต.ป่าสังข์
 
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_33_29774039 - Copy.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_33_29774045 - Copy.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_33_29774046 - Copy.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_33_30774048 - Copy.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_33_30774051 - Copy.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_33_30774052 - Copy.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_33_30774053.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_33_30774056.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_33_3020190515_085317.mp4

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_33_3020190515_085354.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_0220190515_090601.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_0320190515_090639.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_0320190515_091052.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_0420190515_090816.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_3920190515_113224.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_4020190515_110227.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_4120190515_085707.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_4120190515_085724.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_4220190515_085358.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_4320190515_091129.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_4720190515_113224.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_4720190515_110227.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_4820190515_085707.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_4920190515_085724.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_4920190515_085358.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_34_5020190515_091129.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_35_4920190515_110448.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_35_4920190515_110500.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_35_5020190515_105512.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_35_5120190515_105504.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_35_5120190515_105527.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2679_images_16_05_2019_09_35_52774053.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 16 พ.ค. 2562 09:32:50    อ่าน (000081)
             อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 90.00 ณ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมีนายเมฆินทร์ เฉนียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ คณะผู้บริหาร สมาชิก พร้อมผู้นำชุมชุมชนให้การต้อนรับ ภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่างที่อาทิเช่น 1. บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ เอ็กเรย์ อัลต้าซาวด์เคลื่อนที่ 2.จำหน่ายสินค้าราคาถูกจากศูนยโอท็อปร้อยเอ็ด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลป่าสังข์ 3. บริการชำระภาษีโดยรถโมบายเคลื่อนที่ 4.กิจกรรมผู้สูงอายุ 5.กิจกรรมการแสดงของกลุ่มเยาวชนป่าสังข์ 6.กิจกรรมกลุ่มแม่บ้านตำบลป่าสังข์ 7.กิจกรรมปลูกต้นไม้และแจกพันธุ์กล้าไม้ 8.กิจกรรมนำเสนอของ Tk-park Roiet 9.กิจกรรมปรึกษากฎหมาย 10.กิจกรรมประกันสังคม 11.กิจกรรมเกรดถนนลูกรังในเขตตำบล 12.กิจกรรมตัดผมโดยจิตอาสา และดนตรีพร้อมเครื่องเสียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป