เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ทำความสะอาดสถานีขนส่งโพนทองป้องกันเชื้อโควิด 19
 
 • pic_news/3455_images_25_03_2020_11_44_561585110799214.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3455_images_25_03_2020_11_44_561585110793841.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3455_images_25_03_2020_11_44_571585110770814.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3455_images_25_03_2020_11_44_571585110760653.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3455_images_25_03_2020_11_44_571585110762719.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3455_images_25_03_2020_11_44_571585110766899.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3455_images_25_03_2020_11_44_571585110769144.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 25 มี.ค. 2563 11:44:06    อ่าน (000049)
             วันที่ 25 มีนาคม 2563 กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักปลัดฯ อบจ.ร้อยเอ็ดทำความสะอาด สถานีขนส่ง อ.โพนทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป