เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.แจกหน้ากากอนามัย ขนส่งโพนทอง
 
  • pic_news/3456_images_25_03_2020_11_47_08FB_IMG_1585110981441.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/3456_images_25_03_2020_11_47_081585110810242.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 25 มี.ค. 2563 11:46:56    อ่าน (000018)
             กองสาธารณสุข อบจ.รอ ร่วมแจกหน้ากากและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพร้อมให้คำแนะนำประชาชนที่้เดินทาง ณ สถานีขนส่งอำเภอโพนทอง (covid 19)
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป