เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายก อบจ.ลงพื้นที่ติดตามการใช้พลังงานทดแทน
 
 • pic_news/3467_images_26_03_2020_15_56_43FB_IMG_1585212699067.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3467_images_26_03_2020_15_56_43FB_IMG_1585212696394.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3467_images_26_03_2020_15_56_43FB_IMG_1585212691171.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3467_images_26_03_2020_15_56_43FB_IMG_1585212674286.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 26 มี.ค. 2563 15:56:23    อ่าน (000048)
             วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ บ้านคานหัก ตำบลศรีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงงาน จากกระทรวงพลังงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีจุดดำเนินการ จำนวน 68 จัด ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 68 กลุ่ม
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป