เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.มอบหน้ากากผ้าและเจลเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 เขตอำเภอโพนทราย
 
 • pic_news/3549_images_25_04_2020_09_16_01FB_IMG_1587780801131.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3549_images_25_04_2020_09_16_02FB_IMG_1587780783797.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3549_images_25_04_2020_09_16_02FB_IMG_1587780780154.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3549_images_25_04_2020_09_16_02FB_IMG_1587780776300.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3549_images_25_04_2020_09_16_02FB_IMG_1587780722439.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3549_images_25_04_2020_09_16_02FB_IMG_1587780747251.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3549_images_25_04_2020_09_16_02FB_IMG_1587780729180.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3549_images_25_04_2020_09_16_03FB_IMG_1587780740762.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3549_images_25_04_2020_09_16_03FB_IMG_1587780766590.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 25 เม.ย. 2563 09:14:59    อ่าน (000069)
             วันนี้ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายทิวา มวยดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประไพร ศรีสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับนายธนานุวัฒต์ กมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ได้นำเจ้าหน้าที่ รพสต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อสม.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว มารับมอบหน้ากากผ้า จำนวน 2,230 ชิ้นพร้อมเจลแอลกอฮอล์ ไว้สวมใส่และทำความสะอาดมือเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 หลังจากนั้นได้เดินทางไปมอบหน้ากากผ้า ณ เทศบาลตำบลสามขา อำเภอโพนทราย โดยนายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีตำบลสามขา ได้นำเจ้าหน้าที่ รพสต. สมาชิกสภาเทศบาล อสม.ในเขตเทศบาลตำบลสามขา มารับมอบหน้ากากผ้า จำนวน 2,024 ชิ้น พร้อมเจลแอลกอฮอล์ ไว้สวมใส่และทำความสะอาดมือเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 หลังจากนั้นได้เดินทางไปมอบหน้ากากผ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย โดยนายสุพจน์ สิงหลสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ได้นำเจ้าหน้าที่ รพสต. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อสม.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ มารับมอบหน้ากากผ้า จำนวน 2,700 ชิ้น พร้อมเจลแอลกอฮอล์ ไว้สวมใส่และทำความสะอาดมือเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 หลังจากนั้นได้เดินทางไปมอบหน้ากากผ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย โดยนายประชัน ทองแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ได้นำเจ้าหน้าที่ รพสต. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อสม.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง มารับมอบหน้ากากผ้า จำนวน 3,622 ชิ้น พร้อมเจลแอลกอฮอล์ ไว้สวมใส่และทำความสะอาดมือเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ในการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หมั่นล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สามหน้ากากผ้า อยู่ห่างกัน 2 เมตร และมั่นใจว่าประเทศไทยเราต้องชนะโควิด 19 ได้อย่างแน่นอน หากเราร่วมมือสู้ไปด้วยกัน SAVE ROI-ET
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป