เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : วันฉัตรมงคล ประจำปี 2563
 
  • pic_news/3579_images_14_05_2020_09_57_40938188.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/3579_images_14_05_2020_09_57_41938189.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/3579_images_14_05_2020_09_57_41938190.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 14 พ.ค. 2563 09:57:31    อ่าน (000039)
             เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในวันดังกล่าว
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป