เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ร้อยเอ็ดได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ร.ร.โพธิ์ทองพิทยาค
 
 • pic_news/3580_images_14_05_2020_10_00_3596363880_3022868351082432_8656739398085246976_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3580_images_14_05_2020_10_00_3597465542_3022867694415831_2891686998043525120_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3580_images_14_05_2020_10_00_3597096466_3022867774415823_1061962734456799232_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3580_images_14_05_2020_10_00_3697096466_3022867774415823_1061962734456799232_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3580_images_14_05_2020_10_00_3697382749_3022867527749181_4211238660911136768_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3580_images_14_05_2020_10_00_3697465542_3022867694415831_2891686998043525120_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 14 พ.ค. 2563 10:00:14    อ่าน (000049)
             กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ร้อยเอ็ดได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ร.ร.โพธิ์ทองพิทยาคม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โรงเรียนในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ตามนโยบายของ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป