เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.มอบรถเข็นสามล้อโยกกลางคนพิการ ตำบลดูกอึ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 • pic_news/3671_images_24_06_2020_15_19_04104973876_3127898070579459_8037581809565748575_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3671_images_24_06_2020_15_19_05104994814_3127898850579381_6992410394738799007_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3671_images_24_06_2020_15_19_05104994814_3127898850579381_6992410394738799007_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3671_images_24_06_2020_15_19_05105043851_3127899340579332_6309088709876769538_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3671_images_24_06_2020_15_19_05105484944_3127902597245673_3733665620173685291_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3671_images_24_06_2020_15_19_05105506285_3127903217245611_8736007103708584489_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3671_images_24_06_2020_15_19_05105516864_3127897073912892_232607415920941820_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3671_images_24_06_2020_15_19_05105530161_3127899807245952_2091654018353645294_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3671_images_24_06_2020_15_19_06105676239_3127897890579477_1073703314468248742_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3671_images_24_06_2020_15_19_06105908175_3127901393912460_6521220387357156627_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 24 มิ.ย. 2563 15:18:29    อ่าน (000098)
             นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถเข็นสามล้อโยกกลางคนพิการ ตำบลดูกอึ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายคม กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ชาระมาตย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยก และรถเข็นผู้พิการ ดังนี้ 1. มอบสามล้อโยกกลางคนพิการให้กับนายชิม แดงสาย บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 2. มอบรถเข็นคนพิการให้กับนางเสาร์ สิงห์สาวแห บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 8 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 3. มอบรถสามล้อโยกกลางคนพิการให้กับนางทองใบ วิริโยฬาร บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 10 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี 4. มอบรถเข็นคนพิการให้นายแสวง พรมโสภา บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 12 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 5. มอบรถสามล้อโยกกลางคนพิการให้กับนายคมสันต์ แก้วงาม บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 12 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากมอบรถเข็นและสามล้อโยกกลาง นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้สำรวจห้องน้ำผู้การที่รับมอบรถเข็นในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงให้ได้รับความสะดวกในการใช้ห้องน้ำ
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป