เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี2563
 
 • pic_news/3680_images_02_07_2020_10_16_06286.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3680_images_02_07_2020_10_16_06287.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3680_images_02_07_2020_10_16_06360.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3680_images_02_07_2020_10_16_07374.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3680_images_02_07_2020_10_16_07393.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3680_images_02_07_2020_10_16_07359.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3680_images_02_07_2020_10_16_07381.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3680_images_02_07_2020_10_16_07374.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3680_images_02_07_2020_10_16_08408.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3680_images_02_07_2020_10_16_08311.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 02 ก.ค. 2563 10:15:30    อ่าน (000137)
             วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายทิวา มวยดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมรณรงค์กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี2563 ณ บริเวณบึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป