เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ?รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
 
 • pic_news/3712_images_24_07_2020_00_35_28FB_IMG_1595525610299.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3712_images_24_07_2020_00_35_28FB_IMG_1595525607066.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3712_images_24_07_2020_00_35_28FB_IMG_1595525597852.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3712_images_24_07_2020_00_35_28FB_IMG_1595525580214.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 24 ก.ค. 2563 00:35:00    อ่าน (000109)
             รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ?รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ นายคม กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ?รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน? พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป