เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายก อบจ.เปิดโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา ?โคกหนองนา โมเดล?
 
 • pic_news/3716_images_25_07_2020_14_10_27FB_IMG_1595660809836.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3716_images_25_07_2020_14_10_27FB_IMG_1595660806745.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3716_images_25_07_2020_14_10_27FB_IMG_1595660803899.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3716_images_25_07_2020_14_10_28FB_IMG_1595660796500.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3716_images_25_07_2020_14_10_28FB_IMG_1595660799477.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 25 ก.ค. 2563 14:09:40    อ่าน (000014)
             นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา ?โคกหนองนา โมเดล? วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่แปลงนาบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนตร์ตระกูล นายกฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา ?โคกหนองนา โมเดล? โดยมีนายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ชาระมาตย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายขวัญชัย เนียมรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเสลภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำพิธีเปิด และลงดำนาในนาแปลงใหญ่ โดยมีนายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป