เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.มอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ร่วมสู้โควิด 19 รอบให้ให้กับโรงเรียนเครือข่าย หนองผือ ลิ้นฟ้า ดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 • pic_news/3717_images_25_07_2020_14_13_44FB_IMG_1595661131191.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3717_images_25_07_2020_14_13_44FB_IMG_1595661102433.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3717_images_25_07_2020_14_13_44FB_IMG_1595661095555.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3717_images_25_07_2020_14_13_44FB_IMG_1595661090086.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3717_images_25_07_2020_14_13_44FB_IMG_1595661113450.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3717_images_25_07_2020_14_13_44FB_IMG_1595661092593.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 25 ก.ค. 2563 14:13:07    อ่าน (000018)
             นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ร่วมสู้โควิด 19 รอบให้ให้กับโรงเรียนเครือข่าย หนองผือ ลิ้นฟ้า ดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ชาระมาตย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้ครูบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนหนองผืด ลิ้นฟ้า ดู่น้อย เพื่อมอบให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรคโควิด 19 เป็นโรคที่ประมาทและไว้ใจไม่ได้เพระตัวเลขการระบาดและการเสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นห่วงเด็กนักเรียนที่ต้องมาเรียนด้วยกัน เพราะหลายประเทศที่ทำการเปิดเรียนมาต้องปิดเรียน เพราะเด็กมีการเล่นกัน บางคนไม่ชอบสวมหน้ากากอนามัย หากมีการระบาดในเด็กในเรียนจะเป็นการระบาดอย่างรวดเร็ว เพราะเชื้อไวรัสโควิด 19 จะไม่แสดงอาการ เวลาติดต่อจะติดต่อกันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีป้องกัน โดยให้เด็กสวมหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาท เราต้องหาวิธีป้องกันโดยให้เด็กนักเรียนได้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ไม่กินร่วม ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และต้องอยู่ใรการดูแลของครู ครูพี่เลี้ยงตลอดเวลา
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป