เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจการศูนย์แสดงสินค้า OTOP อบจ.ร้อยเอ็ด
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 29 ก.ค. 2563 15:47:06    อ่าน (000156)
             ระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจการศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการบริหารกิจการรศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ฉบับที่2 พ.ศ. 2562)
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป