เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวให้ประชาชนใช้สัญจร
 
 • pic_news/3726_images_30_07_2020_15_27_45116002191_3228898823812716_2620553312708151373_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3726_images_30_07_2020_15_27_45116131965_3228898640479401_4569065969968476504_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3726_images_30_07_2020_15_27_45116104950_3228898750479390_2580758004527293737_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3726_images_30_07_2020_15_27_45116352560_3228898373812761_6751928622237213231_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3726_images_30_07_2020_15_27_45115948170_3228898530479412_3604928017729722999_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3726_images_30_07_2020_15_27_46116797582_3228898447146087_560821085148281954_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 30 ก.ค. 2563 15:27:24    อ่าน (000106)
             อบจ.ร้อยเอ็ด ติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวระหว่างบ้านโนนหาด ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด-บ้านโนนประทาย ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธรขนาดกว้าง 3 เมตรยาว12 เมตร ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจรบรรเทาความเดือดร้อน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป