เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ร้อยเอ็ด เร่งดำเนินการแจกกระสอบทราย
 
 • pic_news/3041_images_05_09_2019_09_14_0669640995_1450544628420384_9206703084095406080_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3041_images_05_09_2019_09_14_0669557469_1450544721753708_5515899534724562944_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3041_images_05_09_2019_09_14_06804531.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3041_images_05_09_2019_09_14_06804530.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3041_images_05_09_2019_09_14_06804529.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 05 ก.ย. 2562 09:13:41    อ่าน (000036)
             อบจ.ร้อยเอ็ด เร่งดำเนินการแจกกระสอบทรายเพื่อช่วบเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป