เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ร้อยเอ็ด เร่งทำความสะอาดสถานีขนส่งโพนทองหลังน้ำลด
 
 • pic_news/3042_images_05_09_2019_09_15_44S__11296820.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3042_images_05_09_2019_09_15_44S__11296823.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3042_images_05_09_2019_09_15_44S__11296824.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3042_images_05_09_2019_09_15_44S__11296827.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3042_images_05_09_2019_09_15_45S__11296830.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3042_images_05_09_2019_09_15_45S__11296829.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 05 ก.ย. 2562 09:15:23    อ่าน (000035)
             อบจ.ร้อยเอ็ด เร่งทำความสะอาดสถานีขนส่งโพนทองหลังจากได้รับผลกระทบน้ำท่วม โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและ อปท.ในท้องที่
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป