เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ร้อยเอ็ดดำเนินการรื้อผักตบชวาที่ขวางทางน้ำ
 
 • pic_news/3043_images_05_09_2019_09_17_39518.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3043_images_05_09_2019_09_17_39520.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3043_images_05_09_2019_09_17_3973.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3043_images_05_09_2019_09_17_40522.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3043_images_05_09_2019_09_17_4071.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3043_images_05_09_2019_09_17_4072.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 05 ก.ย. 2562 09:17:14    อ่าน (000037)
             อบจ.ร้อยเอ็ดดำเนินการรื้อผักตบชวาที่ขวางทางน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง ณ บ้านเหล่ากล้วย ต.เหนือเมือง
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป