เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_0769782192_1383584521790447_8772442535684472832_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_0769849974_1383583821790517_6493257662627577856_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_0869858185_1383584558457110_2882515550649450496_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_0869863269_1383583661790533_6356590334390042624_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_0869868055_1383583628457203_7522810234566344704_o (1).jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_0969912531_1383583795123853_8285969366936190976_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_0969914895_1383584225123810_3882599733495070720_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_0969941398_1383583881790511_6072667565623083008_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_1070159294_1383583641790535_2328401186769600512_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_1070180300_1383584665123766_339688478109335552_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_3671209078_1383584085123824_8363830539827806208_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_3670928450_1383583965123836_4619506810276020224_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_3670865884_1383584438457122_1610658988502810624_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_3770738597_1383584131790486_1282475181591232512_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_3770727718_1383584181790481_4506722446551810048_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_3770670564_1383584365123796_6175252833718239232_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3070_images_13_09_2019_09_00_3870353190_1383584005123832_5399886729983295488_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 13 ก.ย. 2562 08:59:29    อ่าน (000060)
             นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายคม กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบุญเลิศ อุดหนุน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายประภาส ศรีวงกลาง นายกเทศมนตรี ตำบลเมืองบัว นำผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 200 ราย มารับมอบถุงยังชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 16.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล และคณะ ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้ผู้ประสบภัย บ้านคูฟ้า ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จำนวน 314 ราย โดยมีนายธนพล โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้ประสบอุทกภัยมารับมอบถุงยังชีพ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่น้ำท่วมในหลายอำเภอ ขอเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาน้ำท่วม แม้ข้าวที่ปลูกไว้จะไม่ได้เกี่ยว ขอให้มีกำลังใจที่ดี ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค มีกำลังใจเข้มแข็ง หลังน้ำลด จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่นถนน หรือทางน้ำ จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ต่อไป
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป