เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนากิจกรรมทำบุญตักบาตร
 
 • pic_news/3087_images_17_09_2019_09_11_5576240.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3087_images_17_09_2019_09_11_5676250.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3087_images_17_09_2019_09_11_5676254.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3087_images_17_09_2019_09_11_56659263.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3087_images_17_09_2019_09_11_561247164.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3087_images_17_09_2019_09_11_57659298.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3087_images_17_09_2019_09_11_57659259.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3087_images_17_09_2019_09_11_57659293.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3087_images_17_09_2019_09_11_57659291.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3087_images_17_09_2019_09_11_57659197.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 17 ก.ย. 2562 09:11:22    อ่าน (000061)
             วันที่ 17 กันยายน 2562 โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนากิจกรรมทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น.ณ หน้าสำนักงาน อบจ.ร้อยเอ็ดโดยกองการศึกษาศษสนาและวัฒนธรรม โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป