เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : คู่มือการให้บริการประชาชน
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 19 ก.ย. 2562 11:32:00    อ่าน (000222)
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำ ?คู่มือประชาชน? ในการบริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ รับทราบ ขั้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและประชาชนได้ทราบแนวทางในการให้บริการ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป