เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กองช่างนำเครื่องจักรซ่อมถนนในเขตพื้นที่ อ.โพนทอง
 
  • pic_news/3145_images_04_10_2019_15_42_477098.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/3145_images_04_10_2019_15_42_477099.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/3145_images_04_10_2019_15_42_477101.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 04 ต.ค. 2562 15:42:38    อ่าน (000051)
             กองช่างนำเครื่องจักรซ่อมถนนในเขตพื้นที่ อ.โพนทอง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยช่วงบะเค-หนองขอนแก่น ต.คำนาดี
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป