เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : จัดโครงการ อบจ.พบประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ
 
 • pic_news/3190_images_06_11_2019_10_10_0817823.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3190_images_06_11_2019_10_10_0899741.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3190_images_06_11_2019_10_10_08110592.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3190_images_06_11_2019_10_10_09110718.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3190_images_06_11_2019_10_10_09110721.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3190_images_06_11_2019_10_10_09211764.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3190_images_06_11_2019_10_10_09211769.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3190_images_06_11_2019_10_10_09211768.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3190_images_06_11_2019_10_10_10110724.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 06 พ.ย. 2562 10:09:28    อ่าน (000131)
             วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.พบประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ อ.พนมไพร นำโดย นายคม กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมมากมายเพื่อให้ห้บริการพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพ เอ็กเรย์ อัลตร้าซาวด์โดยกองสาธารณสุข กิจกรรมเสริมสวยฟรี กิจกรรมให้ความรู้และปรึกษาทางด้านกฏหมายโดยฝ่ายนิการและการพาณิชย์ กิจกรรมจำหน่ายสินค้าโอท็อปราคาถูกโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และกิจกรรมนันทนาการจากกองการศึกษาฯ และกองช่างได้นำเครื่องจักรปรับเกรดถนนในเขตพื้นที่ตำบล ในโครงการนี้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด TK-Park Roi-ET นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ พร้อมสื่อการเรียนรู้ TK AR ,สื่อการเรียนรู้ MERGE CUBE ,หนังสือ AR BOOK,เป็นต้น ออกให้บริการ ร่วมกับโครงการ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป