เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ประเพณี สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2562
 
 • pic_news/3196_images_13_11_2019_08_01_08FB_IMG_1573547653958.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3196_images_13_11_2019_08_01_08FB_IMG_1573547650690.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3196_images_13_11_2019_08_01_08FB_IMG_1573547613728.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3196_images_13_11_2019_08_01_08FB_IMG_1573547597966.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3196_images_13_11_2019_08_01_09FB_IMG_1573547581951.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3196_images_13_11_2019_08_01_09FB_IMG_1573547638256.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3196_images_13_11_2019_08_01_09FB_IMG_1573547610548.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3196_images_13_11_2019_08_01_09FB_IMG_1573547556945.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 13 พ.ย. 2562 08:00:06    อ่าน (000126)
             พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระประทีปส่วนพระองค์ ลงลอยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวร้อยเอ็ดในงาน "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" จังหวัดร้อยเอ็ด วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ถนนข้าวหอมมะลิ บึงพลาญชัย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อุดหนุนการจัดงานครั้งนี้ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) และจัดชุดข้าราชการพนักงานร่วมอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน จำนวน 50 คน โดยนางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นส่งมอบให้นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป