เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านฉวะ หมู่ที่ 5 ต.หนองพอก -บ้านหนองแสง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 15 พ.ย. 2562 15:07:41    อ่าน (000056)
             เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านฉวะ หมู่ที่ 5 ต.หนองพอก -บ้านหนองแสง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป