เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๕๑ บ้านหนองปักษา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร - บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 08 ม.ค. 2563 11:20:18    อ่าน (000024)
             ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๕๑ บ้านหนองปักษา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร - บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำเนาถูกต้อง ศิริชัย สะอาด (นาย ศิริชัย สะอาด) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดย นาย ศิริชัย สะอาด ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป