เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงการ อบจ.พบประชาชนต.เมยวดี อ.เมยวดี
 
 • pic_news/3286_images_22_01_2020_09_39_13150446.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3286_images_22_01_2020_09_39_14150449.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3286_images_22_01_2020_09_39_14150451.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3286_images_22_01_2020_09_39_14244079.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3286_images_22_01_2020_09_39_14244413.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3286_images_22_01_2020_09_39_14244430.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3286_images_22_01_2020_09_39_15244440.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3286_images_22_01_2020_09_39_15244439.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3286_images_22_01_2020_09_39_15244437.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3286_images_22_01_2020_09_39_15244434.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 22 ม.ค. 2563 09:37:22    อ่าน (000091)
             โครงการ อบจ.พบประชาชนต.เมยวดี อ.เมยวดี
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป