เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : จังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด สถานีโทรทัศน์ Thai Pbs
 
 • pic_news/3358_images_05_03_2020_14_48_5487263494_1548826365266261_1861317411655909376_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3358_images_05_03_2020_14_48_5489390787_1548826851932879_2693926379950440448_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3358_images_05_03_2020_14_48_5489257992_1548826388599592_7410704024703336448_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3358_images_05_03_2020_14_48_5589089956_1548826975266200_1981126172917891072_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3358_images_05_03_2020_14_48_5588990132_1548826408599590_2144813213429006336_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3358_images_05_03_2020_14_48_5588969218_1548827238599507_6829635317952151552_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3358_images_05_03_2020_14_48_5688253724_1548826885266209_4409402404634624_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3358_images_05_03_2020_14_48_5688197255_1548826638599567_7893288740515217408_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3358_images_05_03_2020_14_48_5688197009_1548826525266245_3682359772515926016_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3358_images_05_03_2020_14_48_5788360909_1548827328599498_8603219698940641280_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 05 มี.ค. 2563 14:48:20    อ่าน (000065)
             จังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด สถานีโทรทัศน์ Thai Pbs วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ บริเวณหน้าเกาะกลางบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดและวิธีป้องกันโรค Covid 19 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้บูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดคัดกรองในงาน ไม่น้อยกว่า 4 จุด ขอให้ผู้ที่มาเที่ยวงานได้สบายใจว่าจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีโรค Covid 19 อย่างแน่นอน ด้านนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แถลงถึงข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวหอมเอกลักษณ์ ของจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้แถลงถึงวิธีการทำขนมจีน และการแจกขนมจีนทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป