เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ร่วมถวายต้นกัณฑ์หลอนในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด2563
 
 • pic_news/3369_images_09_03_2020_08_57_33line_7054447205300.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3369_images_09_03_2020_08_57_33FB_IMG_1583647028239.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3369_images_09_03_2020_08_57_33line_7039729585772.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3369_images_09_03_2020_08_57_34line_6908173024827.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3369_images_09_03_2020_08_57_34line_6963667213788.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 09 มี.ค. 2563 08:56:40    อ่าน (000031)
             วันที่ 8 มีนาคม 2563 อบจ.ร้อยเอ็ดร่วมถวายต้นกัณฑ์หลอนในงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป