เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.จัดอบรมการจะดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  • pic_news/4408_images_24_03_2021_11_44_48FB_IMG_1616561000759.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/4408_images_24_03_2021_11_44_48FB_IMG_1616561016142.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 24 มี.ค. 2564 11:44:38    อ่าน (000022)
             วันที่ 24 มีนาคม 2564 กองแผนและงบประมาณ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรม โดยมีนายทิวา มวยดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับวิทยากรจากกองแผนและงบประมาณ
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป