เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายก อบจ.เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างบุญสมทบทุนจัดหารถกู้ชีพตำบลท่าหาดยาว
 
  • pic_news/4422_images_30_03_2021_14_19_58163887508_3899062403463018_7887289441870753764_n.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/4422_images_30_03_2021_14_19_59164340241_3899062660129659_2870100794757365849_n.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/4422_images_30_03_2021_14_19_58164012581_3899062506796341_606574052106213242_n.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 30 มี.ค. 2564 14:19:49    อ่าน (000016)
             วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ วัดบ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.รัชนี พลซื่อ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างบุญสมทบทุนจัดหารถกู้ชีพตำบลท่าหาดยาว ทอดถวาย ณ วัดบ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป