เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place recycling) สาย อบจ รอ 1084 บ้านหวายหลึม ตำบลบ้านเขือง บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 01 เม.ย. 2564 16:58:39    อ่าน (000010)
             เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place recycling) สาย อบจ รอ 1084 บ้านหวายหลึม ตำบลบ้านเขือง บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป