เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงการ ?พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1?
 
  • pic_news/4441_images_08_04_2021_10_46_59168271841_3934983519870906_395159493265923718_n.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/4441_images_08_04_2021_10_46_59167987476_3934984069870851_8049152099024155218_n.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/4441_images_08_04_2021_10_47_00168383772_3934982553204336_1730829022335507929_n.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 08 เม.ย. 2564 10:46:50    อ่าน (000007)
             8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการศึกษาฯ ได้เปิดโครงการ ?พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1? มีนายเอกภาพ พลซื่อ เป็นประธาน เปิดโครงการ โดยเป็นการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป