เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง
 
 • pic_news/4117_images_31_10_2020_12_13_40FB_IMG_1604121135520.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4117_images_31_10_2020_12_13_40FB_IMG_1604121127627.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4117_images_31_10_2020_12_13_40FB_IMG_1604121119489.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4117_images_31_10_2020_12_13_40FB_IMG_1604121116849.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 31 ต.ค. 2563 12:13:20    อ่าน (000269)
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายทิวา มวยดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อม การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี 1. ว่าที่ ร.ต.อานพ ศรีบุญลือ กรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.รอ. 2. พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง กรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.รอ. 3. นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.รอ. โดยมีข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหน้าทีรับผิดชอบเพื่อความถูกต้อง
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป