เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : รองผู้ว่าฯ เปิดการประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ/เขตเลือกตั้ง.
 
  • pic_news/4132_images_13_11_2020_09_26_561605234261714.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/4132_images_13_11_2020_09_26_571605234259979.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/4132_images_13_11_2020_09_26_571605234258783.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 13 พ.ย. 2563 09:26:39    อ่าน (000147)
             รอง ผวจ.รอ. นายสมชัย. คล้ายทับทิม. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ/เขตเลือกตั้ง. ในการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบจ.ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป