เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายก อบจ.ร้อยเอ็ดแถลงนโยบายต่อ สภาฯ
 
  • pic_news/4301_images_12_02_2021_19_48_281613039895877.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/4301_images_12_02_2021_19_48_28FB_IMG_1613133483615.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/4301_images_12_02_2021_19_48_28FB_IMG_1613133489650.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 12 ก.พ. 2564 19:47:11    อ่าน (000062)
             วันที่ 11 ก.พ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.เอกภาพ พลซื่อ ได้เข้ารับตำแหน่งนายกอบจ.ร้อยเอ็ดอย่างเป็นทางการและแถลงนโยบายบริหาร 6 ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนคำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ได้แก่ 1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 3.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 4.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ 6.นโยบายด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป