เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564
 
  • pic_news/4305_images_16_02_2021_15_36_491613451340867.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/4305_images_16_02_2021_15_36_491613451347894.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/4305_images_16_02_2021_15_36_491613451351710.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 16 ก.พ. 2564 15:36:27    อ่าน (000013)
             นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ. และกองสาธารณสุข ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นจำนวนเงิน 2000 บาท ณ หอประชุมพระราชธรรมานุวัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป